Obchodní podmínky

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen ,,obchodní podmínky") upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží a služeb mezi společností ZLATNICTVÍ-KLENOTNICTVÍ JANA ŠVEHLOVÁ (dále jen „prodávající") a spotřebiteli (dále jen „kupující"),prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese: https://www.zlatnictvijs.cz/

Kupujícímu se doporučuje seznámit s Všeobecnými obchodními podmínkami a reklamačním řádem ještě před objednáním zboží.

V okamžiku, kdy kupující v systému zlatnictvijs.cz stiskne odkaz "ODESLAT OBJEDNÁVKU" umístěný pod formulářem objednávky, má prodávající za to, že ze strany kupujícího byly tyto Obchodní podmínky řádně prostudovány a jsou bezvýhradně akceptovány a stávají se součástí ujednání stran v budoucí kupní smlouvě.

I. Základní ustanovení

Prodávající

ZLATNICTVÍ-KLENOTNICTVÍ JANA ŠVEHLOVÁ, IČ 75188848 , se sídlem provozovny: Labská 330,Tišice-Chrást,27715, zapsané v živnostenském rejstříku vedeném v Obecním živnostenským úřadě Neratovice.

Kupující

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

Kupující při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech. Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, jakož i předpisy souvisejícími.

II. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje, potřebné pro komunikaci s kupujícím, budou použity výhradně pro účely objednávkového systému zboží, pro účely vnitřních rozborů a analýz sloužících k vyhodnocení systému. Vyhrazujeme si právo uživatele s použitím těchto údajů informovat o svých připravovaných aktivitách - slevy, akce apod.

Provozovatel obchodu se zavazuje, že osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně, s výjimkou nutných informací pro dopravce a případů, kdy tak stanoví zákon ve vztahu k orgánům českého státu a státní správy.

Registrací údajů v systému zlatnictvijs.cz kupující vyslovuje souhlas s výše uvedeným účelem použití osobních údajů a potvrzuje skutečnost, že tato data byla poskytnuta dobrovolně.

III. Vznik kupní smlouvy

1. Závazek prodávajícího

Prodávající se v případě uzavření kupní smlouvy zavazuje dodat kupujícímu předmět koupě v dohodnuté lhůtě a převést na něho vlastnické právo k předmětu koupě.

2. Závazek kupujícího

Kupující se v případě uzavření kupní smlouvy zavazuje dodané zboží převzít a zaplatit prodávajícímu nebo přepravci sjednanou kupní cenu.

Předmět koupě

Předmětem koupě podle uzavřené kupní smlouvy je zboží specifikované na stránkách obchodu zlatnictvijs.cz dle názvu, druhu, množství, váhy, rozměrů, ceny apod. v objednávce kupujícího.

IV. Systém objednávání

Objednávka zboží a služeb se děje prostřednictvím elektronické objednávky na www.zlatnictvijs.cz (dále jen „e-shop").

Objednávat je možné 24h denně, 7 dní v týdnu.

Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "ODESLAT OBJEDNÁVKU".Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce.

Příprava k expedici označuje dobu nutnou pro vyřízení všech náležitostí v souvislosti s předáním objednaného zboží přepravci dle volby kupujícího.

Expedice (objednaného zboží) pak znamená předání objednaného zboží prodávajícím přepravci.

Příprava k expedici, jakož i expedice samotná probíhá v pracovních dnech. Příjem objednávek pro expedici do druhého pracovního dne do 16:00 hodin. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetové prodejny www.zlatnictvijs.cz jsou závazné. Podáním objednávky Kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí.
Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení objednávky.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je uvedení všech následujících údajů o Kupujícím: jméno a příjmení, telefon, email, doručovací adresa, způsob dodání, způsob platby, obsah košíku.

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího v okamžiku jeho převzetí a zaplacení kupní ceny.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy pokud:

 • se zboží již nevyrábí
 • se výrazně navýšila cena dodavatele příslušného zboží

V případě, že tato situace nastane, prodávající se zavazuje neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou kupní cenu zboží, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet v nejkratším možném termínu, maximálně do 14 dnů od dohody smluvních stran.

Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu předem potvrdí telefonicky / e-mailem cenu a termín dodání. Tuto cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám. Pokud kupující s takovouto změnou nesouhlasí, objednávku nepotvrdí a tato není realizována.

V. Dodací podmínky

Při dodání zakoupeného zboží se Prodávající zavazuje vystavit fakturu se všemi potřebnými náležitostmi účetního dokladu.

Zboží skladem Prodávající připraví k expedici nejpozději do 24 hodin po přijetí elektronické objednávky, jinak dle uvedené dodací lhůty požadované položky. V případě platby převodem, se zboží odesílá po přijetí této platby na účet Prodávajícího(je-li zboží skladem, jinak dle uvedené dodací lhůty příslušné položky).

Pokud je u vybraných položek dodací lhůta delší vzhledem k exkluzivitě produktu, bude Prodávající Kupujícího neprodleně kontaktovat.

Zboží se doručuje dle zvoleného způsobu Kupujícím v internetové objednávce, způsoby doručení jsou:

 • osobní odběr
 • doručení Českou poštou
 • jiné (dle domluvy mezi prodávajícím a kupujícím, např. expresní služba)

Místem doručení zboží je doručovací adresa uvedená Kupujícím v elektronické objednávce.

Osobní odběr

Zboží lze vyzvednout osobně po smluvené domluvě (e-mailem, telefonicky),v místě sídla Prodávajícího.

 • Telefonické spojení: +420 605244449
 • Sídlo Prodávajícího: Labská 330,Tišice-Chrást,27715

Podmínkou osobního odběru zboží je platba v hotovosti nebo potvrzení o přijetí platby na účet Prodávajícího.

Doručení prostřednictvím České pošty (dále Přepravce):

V případě, že Kupující nebude zastižen na uvedené adrese, obdrží oznámení o uložení zásilky (zásilka bude uložena na příslušné pobočce Přepravce po dobu sedmi dnů). V případě, že si zásilku nevyzvednete v dané termínu, zásilka se vrací zpět Prodávající. Za opětovné doručení si účtuje Prodávající poštovné ve stejné výši.

Doručení prostřednictvím tohoto Přepravce trvá obvykle 2 pracovní dny (od expedice objednaného zboží) dle standardních přepravních podmínek. Lze využít služby MMS u České pošty - garance dodání do 24hodin.

Zasílání na Slovensko Českou poštou:

Doprava na Slovensko prostřednictvím České pošty trvá obvykle cca 5 dnů.

Při platbě bankovním převodem, je zboží od nás expedováno po přijetí platby. Při tvorbě objednávky nezapomeňte provést změnu státu pro doručení!

 VI. Cena  a platební podmínky

1. Cena předmětu koupě:

Smluvní strany se dohodly na kupní ceně předmětu koupě, která je jako cena objednaného zboží uvedena v katalogu zboží prodávajícího.

Tato kupní cena již obsahuje DPH.

Kupní cena může být kupujícím uhrazena pouze způsoby, které jsou nabízeny na zlatnictvijs.cz. Uhrazení kupní ceny je podmínkou předání předmětu koupě kupujícímu a přechodu vlastnického práva k předmětu koupě nakupujícího.

2.Platební podmínky:

 • platba v hotovosti při osobním odběru
 • platba bankovním převodem (doručení či osobní odběr na základě připsání ceny na účet prodávajícího)
 • na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce)
 • U zboží vyráběného přímo na přání zákazníka (zakázková výroba) je kupující povinen uhradit prodávajícímu zálohu ve výši 30% prodejní ceny předem. Tato záloha je nevratná.

Sazebník dalších nákladů

Všechny ceny jsou smluvní. V e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny.

Sazebník doručení:

forma doručení

přepravce

cena

dobírka

osobní odběr

 

ZDARMA

 

poštovné Česká republika

Česká pošta

50 50

poštovné Slovensko

Česká pošta

100 50

např. messenger či jiná kurýrní společnost

nepoužívá  se

 

Tento ceník je platný pro území České republiky, pro ostatní země je cena dopravy dle aktuálního ceníku dopravce.

VII. Odstoupení od smlouvy

Kupující je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, a to vrácením nepoškozeného a nepoužitého předmětu koupě v původním nepoškozeném obalu včetně příslušenství a veškerého označení použitého výrobcem nejpozději do 14 dnů od převzetí předmětu koupě. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Kupující je oprávněn též ve lhůtě 14 dnů od data převzetí předmětu koupě oznámit písemně a zaslat na adresu provozovny prodávajícího Labská 330,Tišice-Chrást,27715 ,nebo na adresu elektronickou poštou prodávajícího zlatnictvi-chrast@seznam.cz, prodávajícímu svůj úmysl odstoupit od kupní smlouvy, a teprve poté do 14 dnů nepoužitý a nepoškozený předmět koupě v původním obalu včetně příslušenství a veškerého značení od výrobce prodávajícímu vrátit. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky do 14 dnů od data odstoupení od kupní smlouvy. Prodávající však není povinen vrátit kupujícímu částku dříve než kupující zboží vrátí či prokáže, že jej odeslal. Je-li k zakoupenému a řádně zaplacenému předmětu koupě přidán v rámci akční nabídky další předmět zdarma, je v případě odstoupení od kupní smlouvy kupující povinen vrátit i tento nepoškozený a nepoužitý předmět v původním nepoškozeném obalu. Kupující není oprávněn podle předcházející věty odstoupit od kupní smlouvy, jejímž předmětem je mimo jiné koupě zboží, které bylo upraveno nebo vyrobeno podle přání kupujícího (výroba na zakázku, gravírování). Náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu nese kupující.

Obecná úprava odstoupení od kupní smlouvy je obsažena v ustanoveních Občanského zákoníku. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující použít tento FORMULÁŘ ODSTOUPENÍ SMLOUVY.xls (50176)

VIII. Reklamační řád

Reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem Prodávajícího a právním řádem platným v ČR.

Zboží lze reklamovat u prodejce dle podmínek reklamačního řádu.

Prodávající odpovídá kupujícímu za vady předmětu koupě, které se vyskytnou v záruční době.

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží. Převzetím zboží od prodávajícího souhlasí s níže uvedeným reklamačním řádem.
Jako doklad o záruce vystavuje společnost ZLATNICTVÍ-KLENOTNICTVÍ JANA ŠVEHLOVÁ ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad - fakturu se všemi náležitostmi účetního dokladu a dalšími potřebnými údaji pro uplatnění záruky (název zboží, datum, cena, množství, číslo objednávky).

Délka záruky

Záruční doba začíná běžet dnem uvedeným na nákupním dokladu(faktuře). Zákonná záruční doba je obecně 24 měsíců.

Reklamace zboží uplatněná po uplynutí výše uvedené záruční doby Prodávající nebude akceptovat.

V rámci zákonné záruční lhůty se reklamace řídí Občanským zákoníkem č.40/1964 Sb. §619-627 s přihlédnutím k tomuto reklamačnímu řádu. U prodloužené lhůty se reklamace řídí výhradně tímto řádem.

Oznámení vady

Práva z odpovědnosti za vady je povinen uplatnit kupující u prodávajícího v záruční době, jinak zaniknou, a to výhradně písemným (též e-mailovým) oznámením doručeným prodávajícímu bez zbytečného odkladu po zjištění vady zboží. Pokud byla vada zboží způsobena zjevně nevhodnou manipulací při přepravě, je povinností kupujícího sepsat zápis o škodě za přítomnosti zástupce přepravce (zpravidla řidiče) a tento doručit nejpozději do 3 prac. dní prodávajícímu. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy je kupující povinen převzít opravené zboží, se nepočítá do záruční doby. Záruční doba začne běžet znovu ode dne převzetí vyměněného zboží. Odstranění vad zboží zajistí v záruční době na svůj náklad prodávající.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu: ( zlatnictvi-chrast@seznam.cz ), sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky dává prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

Místem pro uplatnění reklamace je sídlo Prodávajícího: ZLATNICTVÍ-KLENOTNICTVÍ JANA ŠVEHLOVÁ,Labská 330,Tišice-Chrást,27715 .

Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou na adresu provozovny. Balík by měl být označen viditelně "REKLAMACE" a obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), doporučujeme přiložit kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel.číslo.). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží. Kupující doloží platnost záruky předložením nákupního dokladu, pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, též doloží doklad o reklamaci. Na nabývacím dokladu (nákupní nebo reklamační doklad) musí být stejné číslo objednávky.


Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá:

 • neopatrným, nevhodným či násilným mechanickým zacházením
 • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, pokud je výrobcem určeno
 • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami
 • zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí

Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu písemně uvedenou kupujícím (v reklamačním formuláři, v přiloženém listě s popisem závady). Zjistí-li se, že příčinou problémů není reklamovaný výrobek, ale nesprávné zacházení kupujícího, bude reklamace zamítnuta. V případě, že kupující souhlasí s placenou opravou, bude účtována dle aktuálního platného ceníku.CENÍK OPRAV.txt (2,7 kB) Prodávající odpovídá za skryté vady zboží, které se objeví při převzetí Kupujícím a během záruční doby.

Výměna zboží

Zákazník má nárok na výměnu zboží ve stejné hodnotě do 14ti dnů od data nákupu nebo dle další dohody. První výměnu zboží provádíme zdarma, za druhou a každou další výměnu zboží z téže objednávky je vybírán manipulační poplatek 50,- Kč. Vyměnit je možné pouze nepoužívané zboží vrácené včetně značení a obalu od výrobce.

Způsob vyřízení reklamace

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje věci nebo pokud se neprokáže opak.

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. V případě slevy nelze později tuto vadu reklamovat.

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.
Reklamace zboží prodávající vyřizuje bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 dní od data následujícího po uplatnění reklamace kupujícím.

Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Pokud byla reklamace vyřízena výměnou, je další případná reklamace považována za první reklamaci zboží. (Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po přijetí do dne vyřízení reklamace. Nikoliv do vyzvednutí kupujícím! O vyřízení je zákazník informován e-mailem, který uvedl již při nákupu.)

Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího. V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží do 60ti dnů od data podání reklamace je prodávající, dle §656 občanského zákoníku, oprávněn účtovat při výdeji reklamace částku za uskladnění. Výše tohoto poplatku je 10kč/den.

Odstoupení od kupní smlouvy, požadavek na výměnu i veškeré reklamace oznámí kupující prodávajícímu písemně (e-mailem, doporučenou zásilkou či cenným psaním). Prodávající nepřijímá nevyžádané zásilky zaslané na dobírku!

IX. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2014  Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

Za společnost ZLATNICTVÍ-KLENOTNICTVÍ JANA ŠVEHLOVÁ  schválil ( Jana Švehlová )
Vypracováno v souladu s občanským zák. č.40/1964 Sb.